Diversiteit en inclusie staan voorop bij generatie Z

Leestijd 3 minuten

Er is steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusie binnen organisaties. Generatie Z verwacht dit ook van organisaties. In dit artikel lees je over de inzichten van een onderzoek onder deze generatie, waarbij het belang van diversiteit en inclusie in organisaties duidelijk wordt.

Het onderzoeksrapport

Uit het onderzoeksrapport ‘New Rules – How Is Gen Z Changing the World of Work’ blijkt dat generatie Z (jongeren geboren tussen 1996 en 2010) bedrijfswaarden en diversiteit op de werkvloer als zeer belangrijk worden ervaren, waarbij gender en etniciteit de hoogste prioriteit hebben.

Dit rapport is geschreven aan de hand van een onderzoek waarbij de toekomst van de werkplek onder 2.600 jongeren is onderzocht in de leeftijdscategorie 18 tot en met 25 jaar, afkomstig uit Australië, Brazilië, China, Colombia, Duitsland, Frankrijk, India, Mexico, Nederland, Singapore, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.

Generatie Z

Deze generatie betreedt (binnenkort) de arbeidsmarkt en vindt het belangrijk om gehoord te worden. De digital natives vinden normen en waarden het belangrijkste criterium voor een organisatie waar zij willen werken. Bij het zoeken naar een baan vinden digital natives de bedrijfswaarden en persoonlijke groeikansen het belangrijkst, waarbij gender en etniciteit bovenaan de lijst staan. Daarbij verwacht deze generatie passende programma’s en toewijding.

Slaagt een organisatie niet om de normen, waarden en maatschappelijke doelen als prioriteit te stellen, dan zullen zij de nadelen hiervan ondervinden. Slechts 19% van Generatie Z geeft aan te willen werken voor een bedrijf dat niet zijn normen en waarden deelt. Organisaties zich hier niet mee bezig houden zullen het lastig krijgen om de beste talenten te werven én behouden.

Verwachtingen van diversiteit en maatschappelijke doelen

Het belang van diversiteit en het ondersteunen van maatschappelijke doelen in organisaties is duidelijk. Hier wat inzichten uit het onderzoek:

 • Bedrijfswaarden
  67% vindt de bedrijfswaarden belangrijker dan de eindverantwoordelijke manager in de organisatie.
 • Diversiteits- en inclusieprogramma’s
  41% staat ervoor open om te werken voor een organisatie dat geen gender- of etnische diversiteit heeft, maar daarbij wel onder voorwaarde dat de organisatie zich inzet voor het vergroten van de diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.
 • Kansen
  46% geeft aan dat als er twee kandidaten zijn met dezelfde kwaliteiten, ze zouden kiezen voor de kandidaat die zorgt voor meer diversiteit binnen de organisatie.

Verwachtingen van managers

In dit onderzoek zijn ook de verwachtingen die Generatie Z van een manager heeft in kaart gebracht:

 • Diversiteits- en inclusief leiderschap
  Generatie Z verwacht dat human resource management (35%) en senior management (29%) de acties op het gebied van diversiteit en inclusie aansturen binnen de organisatie.
 • Kernkwaliteiten
  37% van Generatie Z vindt het belangrijk dat een CEO innovatief is. Daarnaast zijn vastberadenheid (35%) en empathie (33%) belangrijkste kwaliteiten.
 • Maatschappelijke impact
  41% van Generatie Z vinden dat managers en bedrijfsleiders beoordeeld zouden moeten worden op hun betrokkenheid bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

Maak duidelijke beloftes

Deze inzichten tonen aan hoe belangrijk het is om je als organisatie bezig te houden met diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusie en een positieve sociale impact. Doe je dit niet, dan is de kans groot dat de volgende generatie niet voor jouw organisatie kiest. Het is voor managers belangrijk om duidelijke beloftes te doen over hoe zij willen omgaan met deze onderwerpen. Als managers deze maatschappelijke kwesties negeren, is er een kans dat zij geen aansluiting vinden met heel Generatie Z.

luistertip!

Diversiteit en inclusie: het is nooit ‘af’. In deze Studio Beeckestijn podcast gaat Bart Meerdink in gesprek met Madhu Mathoera, expert op het gebied van diversiteit, inclusie en marketingcommunicatie. Madhu vertelt alles over deze onderwerpen binnen organisaties en marketingcommunicatie aan de hand van eigen ervaringen en herkenbare voorbeelden.

Delen