Disclaimer

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 september 2022

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van hub.beeckestijn.org, een website van Beeckestijn Business School.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van hub.beeckestijn.org, is het mogelijk dat de (al dan niet door derden aangeboden ) informatie die op hub.beeckestijn.org wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling kan het voorkomen dat de inhoud van een artikel of blog verouderd is. We doen er alles aan om informatie zo actueel mogelijk te houden. Merk je dat bepaalde informatie verouderd is? Of zie je een taal- of spellingsfout? Laat dit dan gerust weten via hub@beeckestijn.org.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op hub.beeckestijn.org geschikt is voor het doel waarvoor het door jou wordt geraadpleegd. De informatie op hub.beeckestijn.org wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van hub.beeckestijn.org, of met de tijdelijke onmogelijkheid om hub.beeckestijn.org te kunnen raadplegen.

AUTEURSRECHT

Bij het plaatsen van informatie op hub.beeckestijn.org is zorgvuldig getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten en beeldmateriaal waarop auteursrechten rusten. Mocht je ondanks toch menen recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kun je dit melden op hub@beeckestijn.org

Copyrights? Nee hoor, delen van kennis is vermenigvuldigen van kennis. Graag wel met bronvermelding!

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 september 2022