In deze Privacyverklaring lees je hoe Beeckestijn Business School omgaat met informatie, waaronder jouw persoonlijke gegevens, die verzameld wordt via de website hub.beeckestijn.org. Je leest wat we precies verzamelen, hoe we deze informatie verwerken en gebruiken en waarom we deze informatie verzamelen, verwerken en gebruiken. Voor vragen over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via privacy@beeckestijn.org.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Beeckestijn Business School respecteert de privacy van haar klanten en websitebezoekers en hun gegevens. Je behoudt alle rechten op je gegevens die je aan ons verstrekt. Aan Beeckestijn Business School verstrekte gebruikersgegevens zijn opgeslagen in een gepersonaliseerde en beveiligde locatie. Wij zullen je gegevens niet verkopen en verhuren en niet gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring zijn vermeld.

Als je je wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief, gebruiken we je naam en het e-mailadres om je de nieuwsbrief te versturen. Je kunt er voor kiezen onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen door op de uitschrijflink in het e-mailbericht te klikken.

GEGEVENSVERZAMELING

Beeckestijn Business School verzamelt de e-mailadressen, bedrijfsinformatie en bepaalde persoonlijke informatie (naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, efoonnummer) van degenen die met ons een interactie aangaan zoals het versturen van een e-mail of het invullen van een formulier op de website. We kunnen de volgende persoonsgegevens bij je opvragen via website-formulieren en deze vervolgens opslaan en verwerken:

We verzamelen informatie met betrekking tot welke pagina’s bezoekers openen of bezoeken, waardoor we de volgende persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken:

Google recaptcha

RECAPTHA

Beeckestijn maakt gebruik van de reCAPTHA service van Google voor een goede en veilige (ver)werking van websiteformulieren. Als je gebruik maakt van onze websiteformulieren ga je akkoord met het gebruik van Google reCAPTHA en de bijbehorende voorwaarden. 

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html en https://www.google.com/privacy

BEWAARTERMIJN

Wij zullen je informatie bewaren zolang er op enige wijze interactie is tussen jou of jouw organisatie en Beeckestijn Business School. Echter wanneer er gedurende een aansluitende periode van 3 jaar op geen enkele wijze interactie is geweest zullen wij je persoonsgegevens vernietigen, met uitzondering van die informatie die noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven. 

Wanneer je bij ons hebt gesolliciteerd en je CV hebt ingestuurd, dan zullen we je gegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderen. Als we je gegevens langer willen bewaren, bijvoorbeeld voor een mogelijke volgende vacature, dan zullen we je hiervoor toestemming vragen. 

TOEGANG TOT, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten die wij op jouw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen zullen uitvoeren. Stuur je verzoek naar privacy@beeckestijn.org waarbij je gebruikmaakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Je kunt gebruik maken van de volgende rechten over jouw persoonsgegevens:

Recht op inzage

Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in te zien. 

Recht op rectificatie

Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben aan te passen.

Recht op gegevenswissing (“Recht op vergetelheid”)

Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben te verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben qua verwerkingsduur te beperken. 

Recht van bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen gebruik en verwerken van je persoonsgegevens. 

Intrekken toestemming

Als je Beeckestijn Business School toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, kun je deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. In al onze e-mailberichten staat standaard onderin het bericht de mogelijkheid om je toestemming weer in te trekken. Je hoeft hiervoor dus geen bezwaar in te dienen.

Weigering verzoeken van onredelijke aard

Wanneer Beeckestijn Business School verzoeken krijgt met betrekking tot persoonlijke informatie, vragen wij individuele gebruikers om zichzelf en de informatie waarvoor toegang moet worden verleend, die moet worden gecorrigeerd of verwijderd, te identificeren voordat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan. Wij kunnen verzoeken weigeren die onredelijk repetitief of systematisch zijn, onevenredige technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen of extreem onpraktisch zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die op back-uptapes staat), of waarvoor toegang niet anderszins is vereist.

Onze website bevat links naar andere websites. Beeckestijn Business School is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites. Wij moedigen je aan om de privacyverklaring van websites die je bezoekt aandachtig te lezen.

VERANDERINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen om veranderingen in onze informatiepraktijken erin te verwerken. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen wij je via e-mail op de hoogte stellen (gestuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is) of door middel van een kennisgeving op deze website voorafgaand aan het in werking treden van de verandering.

VRAGEN

Vragen over ons privacybeleid kun je stellen door een e-mail te sturen naar privacy@beeckestijn.org 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 6 oktober 2022