AI prompting: uitleg & cheat sheet

Leestijd 5 minuten

Artificial Intelligence, het is inmiddels overal. Tijd om hier als marketeer ook je voordeel mee te doen. Voor goede resultaten met AI-tools is het belangrijk om een goede prompt te hebben. Ontdek meer over AI-prompting en download de AI prompting cheat sheet.

Wat is artificial intelligence?

Inmiddels zijn we allemaal wel redelijk bekend met de term Artificial Intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie. Hierbij nog eens de definitie:

Artificial Intelligence is de verzamelnaam van computersystemen die in staat zijn taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. Denk hierbij aan het herkennen van patronen, het nemen van beslissingen en het uitvoeren van taken in diverse domeinen. Het doel van AI is om machines op zo’n manier te laten functioneren, dat ze complexe problemen kunnen oplossen en menselijke taken kunnen automatiseren.

AI inzetten binnen digital marketing

Binnen digital marketing biedt AI een scala aan mogelijkheden om verschillende aspecten van het vakgebied te verbeteren en te optimaliseren. De meest voorkomende aspecten van digital marketing waar AI wordt ingezet zijn innovatie, customer journey optimalisatie, data, copywriting, beeld, e-mailmarketing, SEA/SEO en design. Charida Dorder, AI in Marketing Expert, verwacht dat binnen AI  binnen marketing in de toekomst vooral ingezet zal worden binnen content en search.

Lees hier het volledige interview met Charida >

AI prompting

AI prompting is een belangrijke techniek die wordt gebruikt om AI te trainen en te voeden met informatie. Voor AI geldt: garbage in, garbage out. AI kan enorm nuttig zijn, maar dan moet je wel zorgen dat je het systeem goed voedt met informatie en instructies. Je kunt AI-systemen trainen om allerlei taken uit te voeren, van het beantwoorden van vragen tot het herkennen van afbeeldingen. Het is een krachtige manier om computers te helpen slimmer te worden en ons in ons dagelijks leven te ondersteunen. Maar ook voor het inzetten van AI binnen jouw digital marketing werkzaamheden is prompting belangrijk.

Voordelen van een goede prompt

Artificial Intelligence biedt veel voordelen, mits je een goede prompt schrijft. Als je AI prompting goed beheerst kan dit voordelen als tijdsbesparing, verbeterde productiviteit, consistentie in contentkwaliteit en nieuwe ideeën en invalshoeken opleveren. Uiteraard kost het in het begin wat tijd om je te verdiepen in de tooling en techniek, maar dan heb je ook wat. Wanneer je AI prompting eenmaal goed onder de knie hebt, kun je je als marketeer meer focussen op strategieën en het creatieve proces in plaats van het volledig handmatig produceren van content. Zo kom je dus aan dingen toe waar je voorheen geen tijd voor had.

Veelgebruikte tools

De hoeveelheid AI-tools is afgelopen jaar enorm gestegen, er komen er steeds meer bij. Charida verwacht eind 2024 echter dat er een verschuiving zal plaatsvinden. “Bestaande losse tools zullen worden overgekocht of samengevoegd naar meer all-in-one solution. Zeker met de ontwikkelingen rondom multimodaliteit. Het is nu een wild west verhaal met 250 tools per dag, die allemaal praktisch hetzelfde doen maar in een ander jasje. In de GPT store zal hetzelfde wild west verhaal zich herhalen. Een paar van deze tools zullen overleven, de rest wordt overgekocht, gemerged of houdt op te bestaan.”

Tools die nu veelgebruikt worden zijn o.a. ChatGPT, Bing Chat, Dall-E, Google Bard, Jasper AI, Microsoft Designer en Midjourney. Meer tools vind je in de AI Prompting Cheat Sheet.

Grootste uitdagingen van AI-integraties voor marketeers

De impact van AI is voor de meeste marketeers duidelijk, maar bij het integreren van deze tools en technieken komen wat uitdagingen kijken. Volgens onderzoek van Moveable Ink is de grootste uitdaging voor marketeers het beheren en benutten van klantgegevens, gevolgd door het waarborgen van privacy gegevens en het uitvoeren van consistente omnichannelpersonalisatie.

Ethische overwegingen bij het gebruik van AI prompting in marketing

Dan is er nog de kwestie van ethiek. Marketeers maken zich vooral zorgen over ethische kwesties rond AI, zoals inbreuken op privacy, intellectueel eigendom en het gebrek aan menselijk toezicht. Om deze redenen adviseren marketeers verschillende strategieën voor ethische implementatie van AI. Denk hierbij aan het controleren van AI op vooroordelen, het handhaven van merkwaarden en het verplicht stellen van menselijke beoordelingen voor door AI gegenereerde inhoud.

Hier een aantal ethische overwegingen op een rij:

  • Transparantie: het transparant zijn over het gebruik van AI om content te genereren. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om bij een artikel te vermelden dat het door AI is geschreven, om wantrouwen of schade van het merkimago te voorkomen.
  • Misleiding en manipulatie: Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de gegenereerde content niet misleidend of manipulatief is. AI mag niet worden gebruikt om valse informatie te verspreiden of consumenten te misleiden. Het is belangrijk dat de gegenereerde content eerlijk en nauwkeurig is, dus goed om daar scherp op te zijn.
  • Privacy en gegevensbeveiliging: Bij het gebruik van AI moet de privacy van consumentengegevens gewaarborgd worden. Wees dus zorgvuldig met persoonlijke informatie die wordt gebruikt voor AI-modellen en houd je aan de relevante privacywetten.
  • Bias en discriminatie: AI-modellen kunnen vooroordelen bevatten als gevolg van de gegevens waarop ze zijn getraind. Het is belangrijk om te controleren op en te werken aan het verminderen van vooroordelen in AI-modellen om ervoor te zorgen dat de gegenereerde content eerlijk en inclusief is.
  • Kwaliteitscontrole: Hoewel AI-tools kunnen helpen bij het genereren van content, is het nog steeds belangrijk om de kwaliteit van de gegenereerde content te controleren. Evalueer de gegenereerde content zorgvuldig en maak waar nodig aanpassingen.
  • Impact op banen: Het gebruik van AI-tools kan leiden tot zorgen over de impact op banen binnen de marketingindustrie. Taken die voorheen door mensen uitgevoerd werden kunnen nu worden geautomatiseerd. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen de menselijke betrokkenheid en creativiteit en AI.

AI prompting cheat sheet

Om jou op weg te helpen bij het maken van goede prompts hebben wij als onderdeel van het Digital Marketing Trendrapport 2024 een AI-prompting cheat sheet ontwikkeld. Hier vind je inspiratie, concrete voorbeelden, tools en tips om zelf aan de slag te gaan met AI.

Delen