Leven lang leren en ontwikkelen: de visie van Beeckestijn

Luister/kijktijd: 41 minuten

In de snel veranderende wereld van vandaag is voortdurende educatie en ontwikkeling essentieel om relevant te blijven. In deze podcast duiken Hans en Bart van Beeckestijn in een leven lang leren, de uitdagingen in het onderwijs en hoe het bedrijfsleven relevant kan blijven. Ontdek welke succesverhalen Hans en Bart hebben waargenomen bij organisaties en hoe ze zelf bijblijven.

Het ontstaan van Beeckestijn

Beeckestijn is in 2004-2005 ontstaan. Het is voortgekomen uit een post-HBO opleiding e-business, die Hans en zijn toenmalige compagnon Egbert-Jan van Bel ontwikkeld hadden voor Hogeschool Saxion. Tijdens dat proces hebben ze vooral geleerd hoe het niet moest. De opleiding was te schools en te lang.

Praktijkgerichte CRM-opleiding

Later ontstond er wat problematiek rondom klantgericht werken, CRM-systemen en customer experience. Hans zag dat het vooral bij de implementatie vaak mis ging. De fameuze uitspraak van Gartner: ’80-90% van alle CRM-implementaties mislukt.’ Op het hoogtepunt van het dieptepunt zijn Hans en Egbert-Jan  creëerden een praktijkgerichte CRM-opleiding. Het doel was niet alleen om de deelnemers kennis bij te brengen, maar ze ook verder te helpen in de praktische toepassing door onder andere aan een concreet CRM-plan voor hun eigen organisatie te werken.

“De praktische toepassing is altijd een belangrijk onderdeel van Beeckestijns filosofie geweest.

Hans Molenaar

Uitbreiding van de vakgebieden

Waar Beeckestijn begon met een CRM-opleiding, is dit inmiddels uitgegroeid naar een breed scala aan opleidingen en trainingen binnen de vakgebieden digital, marketing, data, customer experience, communicatie en leiderschap. De nadruk ligt nog altijd op praktische toepassing en professionele ontwikkeling.

Praktijkgericht actieplan: geen scriptie

Hans vertelt dat deelnemers hun opleiding afronden met een praktijkgericht actieplan voor hun eigen organisatie. Moeten de deelnemers dan een scriptie schrijven? Nee, absoluut niet. Scripties zijn absoluut een goede manier om literatuur door te akkeren, analytisch te denken, hypotheses te stellen en toetsen, enzovoorts. “Wij zijn een business school en proberen geen universiteit te zijn. De focus ligt meer op de toepassing van kennis, in een korte periode. Wij vertrekken vanuit de basis dat mensen HBO/WO kennis- en denkniveau hebben en voegen daar iets aan toe.”

Hoe blijf je up-to-date?

We horen het overal: skills van de toekomst, technologische ontwikkelingen, er gebeurt heel veel. 50% van de banen gaat de komende paar jaar fundamenteel veranderen. Het klantgedrag, veranderende businessmodellen, ketens die korter worden, nieuwe technologische toepassingen, et cetera. Wat is Hans’ visie op een leven lang leren?

Het belang van een leven lang leren

De cycli gaan steeds sneller. De impact zal steeds groter worden. Organisaties en professionals die het best met deze veranderingen kunnen omgaan, zullen uiteindelijk het meest succesvol zijn. Het is belangrijk om potentieel te herkennen en snel waarde te creëren, zowel voor klanten als voor de organisatie.

Uitdagingen in het hogere onderwijs

Je zou dan denken dat je op school wordt klaargestoomd voor wat bedrijven nodig hebben, toch? Een zorgwekkende ontwikkeling is dat het huidige onderwijssysteem niet altijd gelijke tred houdt met de behoeften van de industriemarkt? Er lijkt een kloof te ontstaan tussen wat op scholen wordt geleerd en wat bedrijven nodig hebben. Het HBO-onderwijs gaat steeds meer richting universiteit. Hans denkt dat HBO’s juist dichter bij de praktijk zouden moeten zitten en dat de docenten ook uit de praktijk zouden moeten komen. Het is belangrijk om het onderwijs beter voor te bereiden op de snel veranderende wereld en de uitdagingen waarmee BV-Nederland wordt geconfronteerd.

De noodzaak van bijscholing en ontwikkeling

Sommige mensen denken misschien dat ze geen opleiding nodig hebben, omdat ze blogs lezen en vakliteratuur volgen en met anderen praten. Maar is dat voldoende?

Wil je uiteindelijk mensen en bureaus goed kunnen aansturen? Wil je goede mensen aannemen? Dan heb je wel wat meer kennis nodig dan een aantal blogs. Want je kunt alles lezen, maar als je het alleen maar leest blijft er weinig hangen. Pas als je ermee aan de slag gaat en daadwerkelijk dingen probeert te realiseren, beklijft het.

Bijscholing en ontwikkeling gaat verder dan passief kennis vergaren; het vereist actieve betrokkenheid.

Hans Molenaar

De gevolgen van stilstand

Mensen die niet investeren in continue ontwikkeling en scholing, vooral in vakgebieden zoals marketing en klantbeleving, kunnen op den duur achteropraken. Bedrijven en organisaties verwachten dat professionals up-to-date blijven en relevante kennis en vaardigheden hebben. Het niet bijhouden van je kennis kan leiden tot het verlies van kansen en zelfs tot ontslag in sommige gevallen.

Permanente educatie als verplichting

In sommige vakgebieden, zoals advocatuur, financiën en geneeskunde, is permanente educatie een verplichting. Het is logisch dat professionals in deze vakgebieden hun kennis moeten bijwerken om hun werk op hoog niveau te kunnen blijven uitvoeren. In veel andere vakgebieden is bijscholing niet verplicht, en dit kan leiden tot een gebrek aan motivatie om nieuwe opleidingen te volgen.

Een belangrijk aspect van continue educatie is het hebben van een focus en specialisatie. Vergelijk het met artsen die zich specialiseren in een specifiek vakgebied. In marketing en klantbeleving is het ook van essentieel belang om je te specialiseren en bij te blijven in je specifieke vakgebied om serieus genomen te worden en effectief te zijn. Blijf jezelf dus challengen, vraag jezelf regelmatig af: “is mijn kennis nog up-to-date?”

Onbewuste onbekwaamheid

Ook al denk je up-to-date te zijn, dit blijkt in de praktijk alsnog vaak tegen te vallen. Bart noemt een voorbeeld van deelnemers die een college volgden over SEO/SEA. Voorafgaand het college dachten mensen dat ze al heel veel wisten van het onderwerp. Na het college bleek dat ze pas beseften hoe hard het is gegaan qua ontwikkelingen en hoeveel ze hadden bijgeleerd. Hans noemt nog een voorbeeld wat voor hem zelf ook een wake-up call was. In een webinar leerde Hans dat het zoekgedrag van  mensen deels verplaatst richting social media. Dan kan je wellicht alles weten rondom zoekmachine marketing, maar als het zoekgedrag überhaupt anders wordt, zul je alsnog aan de bak moeten.

Ook organisaties zijn vaak onbewust onbekwaam. Er is vaak specialisme en ontwikkeling op individueel niveau, maar als degene bij de organisatie weg gaat, is de kennis ook weg. Dit soort voorbeelden geven aan dat het belangrijk is om jezelf (en de organisatie) te blijven uitdagen.

Data gedreven werken

Nog een onderdeel van de onbewuste onbekwaamheid is data gedreven werken. Organisaties   moeten beseffen dat ze misschien niet zo data gedreven zijn als ze denken. Het hebben van rapportages en dashboards is één ding, maar wat doe je ermee? Veel organisaties verzamelen en rapporteren gegevens, maar ze missen vaak een duidelijke visie over hoe ze die gegevens willen gebruiken en hoe ze waarde kunnen toevoegen aan hun bedrijf.

Veel bedrijven zijn data-rijk, maar insights-arm.

Bart Meerdink

Capabilty scan: hoe capabel ben je écht?

Beeckestijn heeft  een capability scan ontwikkeld en die inmiddels bij acht partijen is uitgevoerd. Het is een selfassessment waarin medewerkers wordt gevraagd om zichzelf te scoren op bepaalde skills en capabilities. Dat begint bij hele algemene vragen zoals of ze in staat zijn insights te vertalen naar acties en gaat verder tot hele gedetailleerde vragen binnen de tooling waar de organisatie mee werkt.

De uitkomsten van die scan zijn bijzonder interessant, er komt bijna overal hetzelfde uit. Op de algemene vragen scoren deelnemers zichzelf hoog. Werk je data gedreven? ‘Ja, ik werk data gedreven.’ Kun je insights goed vertalen naar acties? ‘Ja, daar ben ik heel goed in.’ Ben je klantgericht? ‘Ja, ik ben enorm klantgericht.’ Bij dit soort algemene vragen schatten de mensen zichzelf dus hoog in, maar als we gaan zoeken naar de concrete bewijslast daarvan, blijkt dat toch behoorlijk tegen te vallen. Bart noemt een voorbeeld van een aantal bedrijven die werken met Adobe Experience Cloud. Men gaf aan dat ze goed insights konden vertalen naar acties, maar bleken nog nooit in Adobe te hebben gewerkt. Dus zelfs als je denkt dat je ergens goed in bent, blijf dan ook kritisch op jezelf of dat ook écht zo is.

Succesvolle partijen

Er zijn ook veel bedrijven die het al heel goed doen. Bart noemt ING als voorbeeld. Wat hem betreft lopen zij voorop in de banking. Zij denken en werken als een softwarebedrijf. Ze mensen die afdelingen aansturen moeten daar ook zelf in de tooling actief zijn. Ze willen steeds meer dat de mensen zelf dingen kunnen en doen en daardoor ook minder afhankelijk worden van bureaus. Hans noemt Amazon als succesvol voorbeeld, waar de managers niet alleen managers zijn, maar ook diepere inhoudelijke kennis hebben. Dit geeft ook een goed signaal af op de medewerkers onder de manager.

Beeckestijn staat dus voor de snelle en praktisch toepasbare kennis en is er ook van overtuigd dat leren leuk moet blijven. Hoe zorg je dat leren nog een beetje leuk is? De docenten worden altijd gevraagd om voorafgaand de colleges de vragen van de deelnemers door te nemen, zodat de colleges daar ook enigszins op kunnen worden aangepast. Deelnemers gaan in de colleges vaak al aan de slag met het toepassen van de kennis in hun eigen organisatie. Vast onderdeel van de opleidingen zijn de casedagen, waarin de deelnemers worden uitgedaagd in het oplossen van een case uit een totaal vreemde situatie en branche. Daarin wordt ook een soort wedstrijdelement gebouwd, om zo extra uitdaging te creëren. De opleidingen worden afgerond met een praktisch actieplan. Ook zorgt de ondersteunende e-learning ervoor dat de kennisoverdracht voor een groot deel online plaatsvindt, zodat tijdens de colleges er meer tijd is in het toepassen van de kennis. Tijdens de colleges en casedag is er veel ruimte om te sparren met vakgenoten en mededeelnemers en kun je jouw eigen netwerk vergroten. Dit alles zorgt ervoor dat de nieuwe kennis en skills praktisch toepasbaar zijn én maakt het leuk, want je hebt er direct wat aan. En vooral dat laatste geeft veel energie.

Alleen zenden is niet voldoende. Je moet ook aan de slag gaan met het toepassen van de kennis in je eigen organisatie.

Hans Molenaar

Hoe blijven Hans & Bart bij?

Wie de schoen past, trekt hem aan: hoe zorgen Hans & Bart er zelf voor dat ze bij blijven?

Een passie voor leren

Voor Hans draait alles om leren en ontwikkelen. Hij is niet alleen actief betrokken bij colleges en professionele netwerken, maar heeft ook een extra onderneming naast Beeckestijn. Een opvallende toewijding is het jaarlijks uitreiken van de Marketing Literatuur Prijs, wat inhoudt dat hij elk boek dat in Nederland verschijnt, bestudeert en er een oordeel over vormt. Het is meer dan alleen lezen; het gaat erom een mening te vormen en die te delen met vakgenoten. Dit is een krachtige manier om scherp te blijven en voortdurend te groeien.

Het investeren in kennisontwikkeling is een prioriteit, of het nu gaat om studiereizen of deelnemen aan evenementen. Voor hem is het mooiste aspect van zijn vak de samenwerking met deelnemers en het delen van kennis, wat hem telkens weer stimuleert om te blijven ontwikkelen.

Kennis uit de praktijk

Bart heeft veel ervaring binnen zijn vakgebied, met een focus op digitale marketingstrategie. Door te werken met een breed scala aan bedrijven, van wereldwijde reuzen tot lokale ondernemingen, blijft hij scherp en op de hoogte van digitale strategieën. Door het begeleiden van zo’n honderd deelnemers per jaar heeft Bart inzicht in de digitale strategieën van talloze bedrijven. Hij helpt bedrijven met hun plannen en test nieuwe benaderingen. Dit hands-on leren is voor hem de sleutel tot succes.

Het unieke aspect van zijn werk is dat hij de kans krijgt om in de keuken van verschillende bedrijven te kijken en te leren wat werkt en wat niet. Dit geeft hem waardevolle inzichten die hij kan delen met anderen en toepassen in verschillende contexten.

Kortom, de sleutel tot succes in elk vakgebied is blijven leren en jezelf blijven ontwikkelen. De komende jaren zullen ongetwijfeld nieuwe uitdagingen en kansen met zich meebrengen, en degenen die zich blijven aanpassen, zullen floreren.

Capability scan

Wil jij de kennis en skills van jouw eigen team of organisatie in kaart brengen? En vervolgens inzicht en advies ontvangen waar jullie kansen liggen? De Capability Scan van Beeckestijn is een prima vertrekpunt voor voor jouw L&D strategie!

opleidingsadvies

Ben jij toe aan de volgende stap in je carrière? En wil je weten welke opleidingsmogelijkheden jou het beste verder helpen in het behalen van jouw doelen? Onze opleidingsadviseurs denken graag met je mee & geven je vrijblijvend opleidingsadvies.

Delen