Beyond digital: belangrijke beweging voor business leaders

Leestijd 4 minuten

Digitaal is onontkoombaar. Tenzij je diep onder water bent of heel hoog in de lucht, of misschien op een verlaten camping in Frankrijk, zul je bereikbaar zijn en gebruik kunnen maken van de digitale wereld. Wat kunnen we anders doen dan nog meer te vertrouwen en te bouwen aan digitale technologie in 2023?

DIGITALISERING ZAKT OP DE PRIORITEITENLIJST

De afgelopen twintig jaar is digitalisering een grote enabler geworden om producten en diensten meer realtime, meer connected, meer alles te maken. De Chief Technology/Digital Officer is de nieuwe COO, Ik ben onder de indruk van de nieuwste AI ontwikkelingen, van de nieuwe Lensa app tot ChatGPT. Is daarmee het laatste bastion van menselijkheid, creativiteit, overwonnen door tech?

The world is a village, and the mayor is digital.

Jaspar Roos

Echter, de realiteit haalt ons in. Oorlogen die gevochten worden, aanvoerlijnen verstoord, de klimaatcrisis, zoveel andere zorgen voor een gemiddelde business leader. Stel je voor dat je nu een bakkerij hebt. Dan is je eerste zorg de energierekening geworden. Of een accubouwer, dan is de focus aan het verschuiven naar duurzame oplossingen en het in stand houden van de aanvoerlijnen voor productie. Of neem een data broker. Wat blijft er van je verdienmodel over als je niet zo makkelijk meer consumentendata kan verhandelen?

Beyond digital

Het is niet dat digitalisering niet meer belangrijk is, maar het is gezakt op de prioriteitenlijst. Van doel naar een middel. En dat is maar goed ook. Hierbij kan het potentieel van digitalisering gehaald worden in plaats van teleurstelling. Wat is er dan beyond digital?

Bij beyond digital denk ik aan een waaier van verschillende trends die als tegenbeweging naar boven zijn gekomen. Ter illustratie benoem ik er drie.

  1. Ethisch bewustzijn 
    Europa is een van de voorlopers op dit vlak. Hoe gaan we bewust met data en onze digitale identiteit om? 15 jaar geleden hadden we het over Identity 2.0, maar analoog aan Discord en andere platformen, komt de dialoog of Identity 3.0 op. Welke data wil ik gebruiken als bedrijf? Is het een premium als ik juist ethisch bewust omga met data?
  2. Collectieve betrokkenheid
    Dankzij Covid-19 heeft ons digitale werkende leven een grote vlucht genomen. Eindelijk gingen we over op videobellen en werken vanaf thuis. Eindelijk – na decennia proberen –  kwam Het Nieuwe Werken wel los. Echter, hoe meer we verslingerd zijn aan ons scherm, hoe meer we verlangen naar verbondenheid, naar een purpose waarom wij samen dingen doen. Dit valt deels op te lossen met digitale oplossingen, maar de echte meerwaarde zit in fysiek contact. Voor mijn gevoel kreeg ik dit jaar ook meer handgeschreven kaarten dan digitale kerstgroeten. Trots zette ik deze op de schoorsteenmantel. Digitalisering van doel naar middel naar hygiëne factor.
  3. Herdenken van groei
    Door onder andere grondstoftekorten, oplopende toegangsbeperkingen tot metalen als nikkel en kobalt en natuurlijk dat dingetje genaamd klimaatverandering, zetten directies het verlangen naar circulariteit hoog op de prioriteitsagenda. Het voordeel van digitalisering is dat het oneindig schaalbaar lijkt. Lijkt, want de impact op zowel grondstoffen als energie is enorm. Circulariteit zet ons denken over groei op de kop. Het gaat om het hergebruik van materialen, producten, benefits for all. Daardoor gaat groei een andere betekenis krijgen

De voorbeelden geven aan dat de focus van directies zich langzamerhand verplaatst naar een wereldbeeld waarin meer aandacht komt voor een inclusieve samenleving, een beginners mindset aan te nemen om te zien of we uit de chaos waar we vandaag in zitten orde kunnen scheppen.

STUDIEREIS NAAR BERLIJN

Dit is één van de redenen waarom Beeckestijn Business School en Limpid & Co een studiereis naar Berlijn organiseren. Om die beginners-mindset zelf te ervaren in een ecosysteem dat tussen West en Oost zit, waarin veel wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van mobiliteit en ecologisch bewustzijn en waar maatschappelijke onderstromen aan de oppervlakte zichtbaar zijn. Waar er veel aandacht is voor ethiek en privacy van data, om zo voor iedereen een speelveld te creëren, niet alleen voor de Big Tech spelers.

Ga mee en je zult de beginners mindset ervaren met een frisse blik op nieuwe kansen.

Delen

Expert(s)