De kern van digitale transformatie en business IT

Leestijd 6 minuten

In een wereld waarin digitalisering en digitale transformatie vaak door elkaar worden gebruikt, is het belangrijk om de nuances te begrijpen. Ontdek het verschil, leer over de BusinessITScan® en de Zes succesfactoren van digitale transformatie©, en business en IT. Anton Dijkhuis geeft je inzicht in deze wereld, aangevuld met praktijkvoorbeelden.

Digitale transformatie versus digitalisering

Digitale transformatie is wat anders dan digitalisering. Digitalisering is datgene wat je dagelijks doet automatiseren en slimme instrumenten daarvoor inzetten. Digitale transformatie is meer een containerbegrip waar je met keuzes voor je verdienmodel, processen, mensen én je platformen een toekomst uitstippelt. De ene keer heb je een relatief ouderwets proces in handen wat je gaat vernieuwen of efficiënter gaat maken. De andere keer ga je je verdienmodel op de schop gooien of andere markten aanboren. Dat raakt dan meteen de veranderdriehoek van processen, mensen en systemen. Bij dat laatste lopen de begrippen van digitalisering naar digitaal transformeren wat door elkaar.

BusinessITscan®

Anton heeft de BusinessITScan® ontwikkeld en inmiddels honderden scans uitgevoerd bij organisaties. De scan is een praktisch instrument dat lijkt op een assessment tool die de sterktes, zwaktes, uitdagingen en kansen op het gebied van bedrijfsvoering, IT en digitale transformatie in kaart brengt. Dit bestond nog niet op een onafhankelijke, meertalige en selfservice manier. De scan meet op basis van een framework met zes succesfactoren voor digitale transformatie©. In een spider chart met de resultaten zie je waar de organisatie of afdeling staat.

Voorbeeld schrikbarend businessITscan® resultaat

Anton geeft een voorbeeld van een BusinessITScan® case waarvan de resultaten schrikbarend waren,  alle seinen stonden op rood. De organisatie schrok enorm en wist niet waar ze moesten beginnen. Anton heeft deze organisatie geholpen door direct na de scanresultaten aan te geven dat het traject daar al begint, het bij elkaar zitten en elkaar respecteren op wat er inhoudelijk wordt gezegd. Er zijn een aantal sessies gepland in kleinere groepen. Zo zijn mensen dichter bij elkaar gebracht en geholpen met keuzes maken. Eerst de basis op orde, geen grote veranderinitiatieven, elkaar aanvullen en aanspreken op een respectvolle manier.

Veelvoorkomende valkuil

Digitale transformatie en IT-trajecten worden te vaak vanuit een kostenbril bekeken. Er worden verkeerde teams op gezet of er is sprake van totale mismanagement. Transformatie moet hoofdzakelijk gaan om waarde creatie voor de klant. Hoe kan het dat transformatie en business IT zo vaak verzandt in migraties en langslepende IT-trajecten waar organisaties bijna failliet op gaan? Daar is helaas geen eenduidig antwoord op.

Het kopen van tooling is vaak makkelijk, maar het op een goede manier implementeren, benutten en gebruiken van zo’n investering is niet zo simpel. Software verkopers kunnen het goed pitchen, maar de uitvoering binnen organisaties blijkt vaak lastig. Een andere veelvoorkomende valkuil is dat binnen directies te veel initiatieven worden gestart per jaar. Dit maakt het lastig en praktisch onmogelijk om elk initiatief succesvol te maken. Je kunt dus beter minder initiatieven starten en hier voldoende tijd in kunt steken, zodat het daadwerkelijk een succes wordt.

Skills binnen het management

Wat Anton betreft zouden er wel wat meer bedrijfskundigen in de directies mogen zitten. Veel leidinggevenden zijn erg gericht op één tak van sport, waar bedrijfskundigen meer naar de hele organisatie kijken. Het vernieuwen van een propositie of digitale transformatie raakt altijd meerdere afdelingen.

Een klassieke IT-manager heeft een minder extern klantperspectief. Het is belangrijk om dat niet uit het oog te verliezen. Om succesvol te kunnen vernieuwen heb je een multidisciplinair team nodig. 75% van de IT-verantwoordelijken rapporteert aan een financial. En een financial kijkt van nature vooral naar de kosten. Veel marketeers weten onvoldoende hoe geld in de organisatie stroomt. Het is belangrijk dat je hier genoeg kennis van hebt om bepaalde keuzes te maken en soms wat meer bedrijfskundig naar vraagstukken en initiatieven te kijken.

Om succesvol te kunnen vernieuwen heb je een multidisciplinair team nodig

De 6 succesfactoren van business IT & digitale transformatie

De BusinessITScan® is ontwikkeld op basis van de Zes succesfactoren voor digitale transformatie©. De eerste drie succesfactoren zijn organisatorische verwachtingen die je (bewust of onbewust) kunt hebben van digitale hulpmiddelen. De laatste drie succesfactoren zijn voorwaardelijke factoren, de één kan niet zonder de ander. In de podcast staat Anton uitgebreid stil bij elke succesfactor en geeft hier voorbeelden bij. Hier zijn de zes succesfactoren in het kort.

  • Partnership. Deze factor staat niet voor niets op nummer 1. Het gaat over een succesvolle samenwerking tussen gebruikers en IT-medewerkers. Het is belangrijk dat er sprake is van een wederzijdse tevredenheid.
  • Bijdrage aan productiviteit. Optimale ondersteuning van primaire processen en zorgvuldige dataregistratie door de IT-afdeling kunnen de productiviteit van een organisatie verhogen, samen met het begrip van informatiestromen en streven naar efficiënte gegevensuitwisseling met partners.
  • Bijdrage aan innovatie. Innovatie is geen IT-project. IT-afdelingen kunnen wel hélpen om te innoveren. Het is dus belangrijk om goed na te denken over welke rol ze spelen in verschillende situaties.
  • IT-competenties: Succes met IT vereist brede competenties, inclusief technische kennis, samenwerking met andere afdelingen en goede informatiebeveiliging. Zelfs bij uitbesteding zijn inhoudelijke kennis en interpersoonlijke vaardigheden cruciaal, vooral in samenwerkingsprojecten voor innovatie.
  • Stabiliteit en continuïteit: Om vastlopen in verouderde systemen te voorkomen moetenbedrijven zorgen dat hun IT optimaal functioneert. Hiervoor moet samengewerkt worden met  externe experts voor de nieuwste technologieën en het nemen van technische maatregelen en financieel onderbouwde IT-planning.
  • IT-gerelateerde financiële zaken: IT-beheer vereist een gebalanceerde benadering van kosten en productiviteit. Samenwerking tussen IT en financiën bevordert professionaliteit en succesvol budgetteren. Ongeveer driekwart van de IT-verantwoordelijken werkt samen met de financiële afdeling voor een krachtig team.

In dit artikel lees je meer over elke succesfactor.

Impact van externe bureaus en consultant in de transformatie

Er zijn grote consultancy bedrijven die zoveel mogelijk uren willen draaien bij de organisatie. Van hen is het einddoel meer uren, meer geld en niet de klant van het bedrijf die ze helpen. Hoe kom je daar als organisatie vanaf? Houd je eigen regie, stippel je eigen roadmap uit. Luister naar derden en neem het in overweging, maar ga hier niet te veel in mee. Denk goed na over wat de klant van jouw organisatie verwacht en hou dit als kompas. Je kunt zeker kennis in huis halen door externen, maar zorg ervoor dat dit blijft matchen met je strategie.

Digitale transformatie & Organisatie

Onze fysieke wereld digitaliseert steeds verder. Dit zorgt voor veranderend klantgedrag, nieuwe processen en verdienmodellen die nog niet eerder bestonden. Deze ontwikkelingen vragen om een nieuw type leider met de juiste digitale kennis en bagage. Professionals die vanuit strategie de organisatie toekomstbestendig maken. De post-master opleiding Digitale Transformatie & Organisatie geeft je alle kennis om richting te geven aan de digitale transformatie. 

Delen