Persona’s: definitie, stappenplan en template

Leestijd 3 minuten

Het maken van persona’s zijn helpen je beter inzicht in jouw klanten en hun behoeften te krijgen. Door hun leefwereld en ervaringen in kaart te brengen, krijg je inzicht in wie ze zijn en wat ze nodig hebben.

Je gaat op zoek naar de rode draden en grote gemene delers binnen de verschillende klantsegmenten. Persona’s zijn altijd fictief en vertellen het verhaal van een specifieke doelgroep.

Binnen een organisaties zorgen persona’s voor herkenning en erkenning bij collega’s. Het geeft een gezicht aan jouw klantdata en klanten. Voor een goede persona ga je onderzoek doen en in gesprek met je klanten. Hieruit ontstaat begrip en energie. ‘Persona’s zijn dus veel meer dan tools voor marketing en sales. Het zijn onmisbare hulpmiddelen voor je dienstverlening.’

Aan de slag met persona’s

Hoeveel persona’s moet je maken? Dat is een veelvoorkomende vraag. Er is geen vaste regel over hoeveel persona’s je nodig hebt. Binnen B2B zijn het aantal persona’s vaak gelijk aan het aantal rollen die betrokken zijn bij het aankoopproces. Bij B2C wordt er meer gekeken naar groepen van consumenten die hetzelfde (koop)gedrag vertonen. Als zo’n consumentengroep groot genoeg is voor een bepaald type gedrag, dan verdiend het zijn eigen persona.

‘Begin klein, met één of twee persona’s. Als daarna blijkt dat er meer segmenten zijn, breid het dan langzaam uit.’ – aldus Antal de Waij in de podcast ‘Van content maker naar contentmarketeer’.

De vier fases van persona’s ontwerpen

Boudewijn Bugter en Natanja de Bruin schetsen in hun boek ‘Werken met profielen en persona’s’ vier fases voor het maken van een persona: discover, define, design, deliver.

  1. Discover: In de discoverfase richt je je op het verkennen en herkennen van de klanten op basis van interne en externe data-analyses. Vervolgens toets je door diepgaand onderzoek jouw hypotheses.
  2. Define: De fase define draait om de invulling van de klantprofielen en persona’s. Je gaat de data uit de discover fase ordenen en bepaald de naam, titel en beschrijving van de persona.
  3. Design: In de fase design richt je je op de daadwerkelijke detailinvulling van een profiel. Daarnaast werk je in de designfase ook aan het valideren van het ontwerp. Door feedback op te halen kom je tot het uiteindelijke ontwerp van de persona’s.
  4. Deliver: In de laatste fase volgt een proces van implementatie en omarming door de medewerkers in de organisatie. Hoe activeer jij jouw collega’s om te werken op basis van de persona’s?

Hoe moet een persona eruit zien?

Als je zoekt op persona of persona templates komen er honderden afbeeldingen naar voren met allemaal een net andere opzet. Er is niet één juist persona model of één template. Om je op weg te helpen met het maken van persona’s hebben wij verschillende modellen en templates samengevoegd tot één.

Persona template

De pains, gains en jobs to be done, uit het waardepropositie canvas van Alexander Oosterwalder, zijn in dit template een belangrijk onderdeel van de persona. Dit artikel van Business Model Innovatie helpt je bij het definiëren van het klantprofiel (hier pijnpunten, voordelen en klanttaken genoemd).

Download het persona template en ga aan de slag.

Samen online aan de slag met persona’s?

Wil jij in een sessie met collega’s zelf aan de slag met het maken van personas? Online samenwerkingtools als Miro en Mural hebben templates ontwikkelt waarmee jij zelf aan de slag kan. Beide tools hebben mogelijkheden voor een gratis account.

Delen