Bouw een winnend analytics team

Leestijd 4 minuten

Data analytics zou voor elke adverteerder bovenaan de prioriteitenlijst moeten staan, maar het opbouwen van een effectief en succesvol analytics team kan een uitdaging zijn. In dit artikel lees je wat de drie belangrijkste basisprincipes zijn die organisaties gebruiken om het vermogen van een technisch onderlegd analytics team te realiseren en succesvolle analysestrategieën op te zetten.

Digitale Transformatie

Digitale transformatie is het proces waarbij digitale technologie wordt opgenomen in een organisatie. Het wordt door marketingmanagers vaak gezien als de sleutel tot het toekomstbestendig maken van organisaties. Wil een organisatie het meeste uit de digitale innovaties halen, dan moeten ze kunnen bepalen waar ze hun inspanningen op moeten richten en begrijpen welke strategieën het beste werken. Om een succesvolle digitale transformatie te realiseren is een sterk data analytics team dat data-inzichten rechtstreeks naar het managementteam kan communiceren onmisbaar.

3 basisprincipes voor een sterk analytics team

Google heeft drie basisprincipes opgesteld voor het opzetten van succesvolle analytics strategieën en teams.

1. Geef voorrang aan talent boven tools

Als je als organisatie gaat investeren in analytics, geef dan voorrang aan mensen boven tools. Er zijn veel grote succesvolle bedrijven die investeringen hebben gedaan in analysetools, maar de meeste daarvan worstelen nog steeds met het nemen van zinvolle datagedreven beslissingen. De grootste fout hierbij is dat de organisaties denken dat tools de oplossing zijn voor betere analyses. Tools zijn nuttig, maar zonder de juiste mensen erachter kom je niet ver. Het investeren in de juiste mensen leidt tot een flexibele analysecapaciteit, waar aanpassingen gedaan kunnen worden waar nodig in de veranderende bedrijfsomgeving.

10/90-regel

Tools en systemen zijn dus belangrijke onderdelen van een succesvol analyseteam, maar het zijn de analisten die ruwe gegevens omzetten in bruikbare inzichten. Om eerder genoemde fouten te voorkomen heeft Google een 10/90-regel ontwikkelt voor succesvolle webanalyse. Het advies is om 90% van het analytics budget te steken in mensen en de overige 10% in tools. Betaal je €10.000 aan een webanalysetooling, dan moet je ook bereid zijn om nog eens €90.000 te investeren in mensen. Zo kun je daadwerkelijk zinvolle waarde uit je gegevens halen. Door deze 10/90-regel te volgen worden tools en het menselijke oordeel gecombineerd. Zo kunnen alle marketingactiviteiten en -beslissingen onderbouwd worden en krijg je inzicht in klantgedrag.

Het is het analyseteam dat de ruwe gegevens omzet in bruikbare inzichten

2. Koester een cultuur van nieuwsgierigheid

Analytics teams floreren in dynamische omgevingen. Er is een cultuur nodig waar innovatie wordt aangemoedigd, die hoge verwachtingen stelt en nieuwsgierigheid beloont. Het versterken van zo’n cultuur kan helpen naar een effectief rendement van de investeringen in analytics.

Nieuwsgierigheid boven perfectie

Deze analysecultuur werkt het beste wanneer organisaties nieuwsgierigheid belangrijker vinden dan perfectie. Moedig analisten aan om kritisch te zijn en vragen te stellen, om de kwaliteit te verbeteren en risico’s te beperken. Dit gaat gepaard met een test-en-leer-mentaliteit. Hierbij worden grenzen verlegd door proactieve experimenten. Dit helpt om vast te stellen wat werkt en om processen te optimaliseren.

Besteed aandacht aan wat er fout gaat. Zo kan een analytics team leren van fouten en realiseren dat perfectie niet bestaat

Evenveel aandacht voor fouten en successen

Naast het aanmoedigen van nieuwsgierigheid is het belangrijk dat er evenveel aandacht wordt gegeven aan fouten en successen. Als je aandacht besteedt aan wat er fout gaat, kan het analytics team hiervan leren. Ook kan het team zo realiseren dat perfectie niet bestaat. Door hier genoeg aandacht aan te besteden worden analisten gestimuleerd om verantwoordelijkheid te dragen voor het leveren van kwaliteit en resultaten. Dat helpt dan weer om risico’s te beperken en marketingactiviteiten te verbeteren.

3. Zorg voor samenwerking met het management

Een goed presterend analytics team kan niet bestaan zonder betrokkenheid van het management. Het is dus belangrijk dat managers binnen een organisatie goed samenwerken met analisten. Zo kunnen zij de gegevens achter de besluitvorming begrijpen.

Wordt een data-savvy manager

Het management kan een aantal dingen doen om een prettige analytics omgeving te creëren. Dit kan door zakelijke uitdagingen voor te leggen aan analytics teams, door te weten wanneer zij gegevens moeten verzamelen en door systematisch proberen doelen en doelstellingen vast te stellen. Op die manier ben je een data-savvy manager en geef je het goede voorbeeld door naar het analytics team te gaan met problemen die je wilt oplossen.

Dit artikel is gebaseerd op een artikel van Avinash Kaushik en Kevin Hartman van Google op thinkwithgoogle.com

AAn de slag met jouw data kennis

Beeckestijn biedt verschillende opleidingen en trainingen op het gebied van data. Van een strategische post-master Data Driven Strategie & Organisatie tot hands-on trainingen waarin je zelf aan de slag gaat met bijv. Google Analytics 4, Power BI of AI.

Delen